Ausschüsse des Aufsichtsrats

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrats (Stand: 1. Januar 2024).


Präsidial-ausschussPrüfungs- und Finanzausschuss    Strategie, ESG- und InnovationsausschussPersonal-ausschussNominierungs-ausschussVermittlungs-ausschuss

Dr. Frank Appel

V

V

M

V

V

Odysseus D. Chatzidis

M

M

Eric Daum

M

Constantin Greve

M

Katja Hessel

M

M

M

M

Lars Hinrichs

M

Dr. Helga Jung

M

Dagmar P. Kollmann

V

M

Petra Steffi Kreusel

M

Harald Krüger

M

M

Kerstin Marx

M

M

M

M

Dr. Reinhard Ploss

M

Frank Sauerland

M

M

V

Christoph Schmitz-Dethlefsen

M

M

Susanne Schöttke

M

Nicole Seelemann-Wandtke 

M

Karl-Heinz Streibich

M

Margret Suckale

M

M

Karin Topel

M

Stefan B. Wintels

M

FAQTeilen